w88128优德官网_优德w88在线娱乐【官网手机版】

Hi,欢迎光临:优德w88官网手机版 (www.b-8.net)!收藏我们 [高级搜索]

正宗攀枝花本地芒果

齐白石为何成了大师,齐黑石为何流落街头?

2018-06-27 09:00 来源:w88128优德官网 美术家网 阅读

齐白石画像

齐白石画像

  齐白石与齐黑石原为同胞兄弟,年龄相仿,志趣相投,天资相近。两人同时学画,历尽千辛万苦,历经风霜雨雪,终于同时有了一点小小的成绩。

  于是,对二者索画者络绎不绝。

  齐黑石心软,凡有索画者有求必应。而齐白石心黑,卖画卖印,则是详尽标价,锱铢必较。且墙上贴了郑板桥的原话:“凡送礼物、食物,总不如白银为妙。公之所送,未必弟之所好也。送现银则心中喜乐,书画皆佳。礼物既属纠缠,赊欠尤为赖账。年老神倦,亦不能陪诸君子作无益语言也。”

  多年以后,黑石尽日为应酬而画,三姑六婆,七大爷的二表侄的三娘舅,三娘舅的闺蜜的老相好,凡所能扯上一点边的尽管放心来要,并未曾有一人付半文钱,所有索画者觉得黑石给自己送画理所当然。黑石疲于应酬,却越画欠的越多,越画越是心烦意乱,恶性循环,笔底渐有艳俗之躁气。为此卖了祖上传下来的二亩薄田,以补贴购笔买墨之费用。终是无济于事,最终流落街头,成一乞丐,却无人可怜。

  白石明码标价,反正别人不买他也不吃亏。若有人买画付以银两,便用以补贴家用,至少衣食无忧,便能依然潜心作画。画由心发,于是越画越好,越好越自信,良性循环,终成一代大师。

  齐白石、齐黑石本是同根生,年龄相仿,志趣相投,天资相近。却最终因后天的环境以及对待环境的态度不同,人生有了天壤之别。老实巴交的黑石成了索画者和社会的牺牲品。

  具有讽刺意味的是,当年花了三块银元买的齐白石的画,若干年后在嘉德拍卖会上以数千万元成交,而当年索画者向黑石索的画,到现在一分不值。因为黑石已废,越画越糟,画更是一文不值。

  无辜的索画者的心态是:你不用给别人画,就给我画一张就好了,用不了多少材料,也占用不了你多少时间。但,七大爷的二表侄的三娘舅是这么想的,三娘舅的闺蜜的老相好也是这么想的。

  画画者的心态应当是:当不了齐白石,也绝不要当齐黑石。

赞赏也是一种态度

欢迎转载分享但请注明出处及链接,商业媒体使用请获得相关授权。
分享到:
|  2018-06-27发布  |   次关注    收藏

最新评论 已有条评论